När: 3 juni 2021

Var: Online

Varmt välkommen till ett frukostseminarium den 3 juni kl. 8.00-9.00 där Förnyelselabbet på SVID ger en inblick i arbetet med att utveckla ett designspel för interaktivitet och systemförnyelse. Spelet bygger på erfarenheter från att arbeta med migration, men kan även användas inom andra områden i offentlig sektor.

Hur kan berättelser från individer och aktörer färdas vidare? Hur kan de omsättas och bli utforskade i flera kontexter och handlingsutrymmen? Hur driver vi bäst förnyelse i komplexa samhällsystem? Vi bjuder in till en presentation av vårt arbete med att utveckla ett spel för att skapa interaktivitet och systemförnyelse.

Förnyelselabbet på SVID har sedan 2016 samarbetat med olika kommuner och samhällsaktörer för att, från barnens perspektiv, förstå vilka utmaningar barn och unga med migrationserfarenhet möter i samhället. Alla utmaningar är komplexa och kräver lösningar på olika nivåer i systemet. Genom ett designspel vill vi erbjuda tjänstemän inom offentlig sektor en möjlighet att fördjupa sig inom utmaningar beskrivna av barn, unga, föräldrar och aktörer som möter barn och unga. Med hjälp av ett metodstöd i ett spelformat bjuds deltagarna in att reflektera hur utmaningarna yttrar sig i deras verksamhet.

Möjligheten att erfara, ta del av flera perspektiv och reflektera är viktiga för att kunna agera på nya sätt, och göra systemförflyttningar. Vi hoppas detta spel kan vara en början till att identifiera olika möjligheter till förnyelse i nära samarbete med målgruppen själva och civilsamhället.

Blir du nyfiken hur ni skulle kunna använda spelet i er verksamhet som arbetar med nyanlända eller andra målgrupper? Är du intresserad av spel som metod eller hur man kan jobba med samhällsutmaningar och designmetoder i offentlig sektor? Bjud med dig några kollegor och drick morgonkaffe med oss torsdagen den 3 juni!

Kostnad och anmälan

Frukostseminariet är kostnadsfritt.

Arrangör

Frukostseminariet arrangeras av SVID. Förnyelselabbet på SVID finansieras av Allmänna Arvsfonden.