När: 8 – 8 oktober 2020

Var: Digitalt

När kände du senast att det gav dig något att fylla i en enkät? De flesta enkäter har idag en låg svarsfrekvens och vi tror att det kan bero på att den inte motsvarar respondentens känsla av meningsfullhet.

För att blåsa liv i enkäten som ett kraftfullt verktyg för att se mönster på gruppnivå skiftade vi perspektiv och satte respondentens upplevelse i centrum.

Varmt välkomna till ett seminarium där vi berättar mer om våra lärdomar och potentialen i enkäter, och vad vi drömmer om att göra framåt.

Seminariet arrangeras i samband med Innovationsveckan.

När?

Torsdagen den 8 oktober kl. 9 – 10

Var?

Digitalt via Zoom.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig här