Vi står mitt i stora, komplexa samhälls-utmaningar, som tydligt visar att våra gamla sätt att styra, leda och organisera oss inte längre räcker till.

Hur ska vi lyckas innovera i vår styrning och ledning för att bättre svara upp mot de behov som finns? Hur kan vi genom styrningen skapa utrymme för kontinuerligt utforskande och lärande?

Välkommen till ett lunchseminarium med Governance Innovation Sverige. Med hjälp av internationella exempel på hur offentlig sektor kan förnyas, inspirerade av Toby Lowe och John Mortimers arbete med Human Learning Systems, diskuterar vi hur Sverige genom innovation i vårt organiseringssystem kan öka takten mot ett hållbart samhälle.

Talare och moderatorer

Talare är Tobe Lowe, human learning systems, och John Mortimer, effektiv styrning. Moderatorer är Lovisa Vildö, RISE och Pia McAleenan, SVID – båda initiativtagare till Governance Innovation Sverige.

Seminariet hålls delvis på engelska.

När?

Onsdagen den 9 mars kl. 12.00 – 13.00.

Var?

Seminariet hålls digitalt via Zoom.

Arrangör

Governance Innovation Sverige, där SVID är en initiativtagarna.

Kontakt