När: 1 juni 2021

Var: Online

Välkommen att delta i lanseringen av Governance Innovation Sverige (GIS) – en nationell, digital arena för att öka samhällets förmåga att genomföra komplexa samhällsförändringar.

Var med och utforska hur vi kan navigera en ökande komplexitet i samhället, och innovera för att hantera framtidens Governance i Sverige.

När och var?

Seminariet pågår online den 1 juni kl. 9-12.

Program

Evenemanget är uppdelat i två delar. Genom en serie panelsamtal skapar vi gemensamt en nyanserad bild av Governance Innovation. Vad är det för oss? Varför behövs det? Vi utforskar de hinder och möjligheter som finns kring innovation av samhällelig organisering, styrning och samverkan. Gemensamt blickar vi framåt mot nya lösningar.

Därefter tar vi oss an framtiden. Under en interaktiv, digital workshop förutsätts vi gemensamt hantera ett samhällsproblem.

Panelsamtal

Ett samhällsteoretiskt perspektiv – Hur hanterar vi behov, hinder och möjligheter kring att samla kapacitet och organisera samhälle, individer och institutioner för att hantera en alltmer komplex och snabbföränderlig värld?

  • Mats Tyrstrup (Forskare och organisationsexpert, medgrundare ScOG)
  • Pia McAleenan (Chef offentlig sektor och myndighetssamverkan, SVID)
  • Peter Ljungstrand (Forsknings- och affärsutvecklare, RISE)
  • Klara Adolphson (Grundare och CEO, Innovation Leadership Group)

Ett politiskt perspektiv – Hur tar vi oss an strukturella hinder och möjligheter kring samverkan och innovation i styrning inom det politiska systemet?

  • Kristina Persson (Grundare för Global Utmaning)
  • Christine Feuk (SKR)
  • Peter Eriksson (fd. biståndsminister MP)

Ett institutionellt perspektiv – Ett samtal kring vilken kapacitet, vilka möjligheter och utmaningar som finns på ett tjänstemannamässigt plan – samt hur vi tar oss vidare framåt.

  • Pia Sandvik (VD, RISE)
  • Jon Simonsson (Ordförande, Komet)

Anmälan

Arrangörer

Det här är vi om står bakom initiativet Governance Innovation Sverige: