När: 3 maj 2022

Var: Kvalitetsmässan konferens, Göteborg

Välkommen till ett seminarium på Kvalitetsmässan konferens i Göteborg där vi diskuterar hur vi kan designa för en lärande statsförvaltning.

I en alltmer komplex omvärld behöver vi förnya och organisera oss annorlunda. Hur kan vi skapa en förnyad och lärande struktur i statsförvaltning? På vilket sätt skulle en lärande statsförvaltning kunna bidra till samhällets välfärd? Kom och inspireras av myndigheter som vågat pröva och ta del av deras insikter och vilka värden systemlärande design kunnat ge.

I seminariet deltar:

  • Elin Engström designstrateg SVID
  • Kristina Althoff, strateg digitalisering och innovation, Statskontoret
  • Martin Lagerström, executive coach/consultant/advisor SCB
  • Ulrika Domellöf Mattsson, specialist öppna data, digital utveckling DIGG.

Moderator är Pia McAleenan, chef för offentlig sektor och myndighetssamverkan på SVID.

När?

Tisdagen den 3 maj kl. 8.15 – 9.15.

Var?

Seminariet hålls på Kvalitetsmässan konferens i Göteborg, och går att delta på både fysiskt och via Kvalitetsmässans digitala konferens.

Arrangör

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Anmälan och mer information

Om kvalitetsmässan

Kvalitetsmässans syfte är att stimulera utvecklingen av Sveriges offentliga verksamheter och det svenska samhället i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet. Genom att uppmärksamma förebilder och goda exempel, presentera väl arrangerade seminarier, intressanta talare och aktuella ämnesområden, är Kvalitetsmässan den viktigaste mötesplatsen för alla som arbetar inom offentligt finansierade verksamheter.

Kontakt