När: 1 december 2020

Var: Online

Varmt välkommen till en digital workshop med syfte att labba kring en hållbar framväxt av gigekonomin i Sverige – där alla perspektiv kommer att stå i fokus.

Giglab Sverige är ett gemensamt lärprojekt med mål att skapa underlag ur flera perspektiv som belyser vilka utmaningar som finns inom gigekonomin i Sverige idag. Giglab Sverige arbetar i riktning mot FNs globala mål och Agenda 2030.

Under hösten 2020 genomförs en serie digitala workshops för att kartlägga utmaningar inom gigekonomin i Sverige idag – med fokus på giggarnas, plattformarnas och samhällsaktörernas perspektiv.

När och var?

Tisdag den 1 december, kl. 9:30 – 12.

Om workshop #4

Vid den fjärde och avslutande workshoppen kommer alla perspektiv att mötas och höstens lärdomar att presenteras. Man kommer att jobba i blandade grupper av giggare, gigplattformar, myndigheter och andra samhällsaktörer för att titta närmare på gigekonomin i Sverige idag, samt för att diskutera vägar framåt mot ett mer hållbart gig.