När: 29 maj 2019

Var: Svensk Forms bibliotek, Svensksundsvägen 13, Stockholm


Vi behöver hitta nya former när vi i samverkan ska hantera svåra samhällsutmaningar. Josina Vink, designer och forskare kommer att berätta om vad estetiska interventioner är, och hur de kan hjälpa oss att göra det osynliga synligt. Välkommen till vårt frukostseminarium den 29 maj!

Seminariet kommer att undersöka rollen och vikten av att använda människors sinnen, kroppsliga erfarenheter och användning av materiella artefakter när man arbetar för att omvandla sociala system. Du kommer att få lära dig om sammanflätning mellan de synliga och de osynliga elementen i sociala system och hur småskaliga estetiska ingrepp kan användas för att stödja avsiktlig anpassning av storskaliga system.

För att du ska få en förståelse för hur olika sådana insatser kan genomföras och stödjas, och några av konsekvenserna för förvaltning och beslutsfattande, kommer Josina att berätta om både nationella och internationella exempel.

Frukostseminariet ingår i vår serie ”Systems for breakfast” med tidigare talare som Joeri van den Steenhoven.

Seminariet hålls på engelska.

Om Josina Vink

Josina Vink är designer och forskare med expertkompetens inom transformation av hälsosystemet. Hon har över tio års erfarenhet av att leda och facilitera system och tjänsteprocesser som bygger på inflytande och tjänstedesignprocesser på bland annat Mayo Clinic Center for Innovation i USA, Center for Addiction and Mental Health i Kanada och Experio Lab i Sverige.

I sina arbeten har hon utvecklat nya tjänster, stött policyförändringar, faciliterat praktikskiften många olika aktörer och sektorer emellan och lett sociala labbprocesser. Just nu slutför hon sin doktorandtjänst på CTF – Service Research Center vid Karlstads universitet som forskarassistent vid Marie Curie Horizon 2020 inom SDIN (Service Design for Innovation Network). Hennes forskning fokuserar på hur människor kan forma sociala strukturer för att omvandla systemen de är i. Hon undervisar också och forskar vid Oslo School of Architecture and Design (AHO) i Norge. Hennes passion är att designa adaptiva och resilienta tjänstesystem för att möjliggöra en hälsosam och rättvis framtid för alla.

Var?

I Svensk Forms bibliotek, Svensksundsvägen 13, Skeppsholmen, Stockholm

Till karta på Google maps

När?

Onsdagen den 29 maj kl. 8-9.30.

Vi inleder med frukost och mingel kl. 8-8.30. Seminariet börjar kl. 8.30.

Anmälan

Sista anmälningsdag var måndagen den 27 maj. Maila till caroline.lunden-welden@svid.se för reservplats.

Seminariet är kostnadsfritt.