När: 13 juni 2023

Var: Östergötlands museum, Linköping

Välkommen till en föreläsning där Pia McAleenan på SVID berättar om design som utvecklingskraft för våra gemensamma samhällsutmaningar och berättar om teori, praktik och ger några pekpinnar.

Pia McAleenan är sedan 2016 ansvarig för Förnyelselabbet på SVID. Labbkonceptet samlar många olika aktörer för att med gemensam kraft hantera våra mest komplexa samhällsutmaningar, såsom integration, klimatneutralitet, värdeskapande framtidsdialog, livslångt lärande och delande av data.

Med en bakgrund i offentlig sektor har Pia utvecklat labbet till att bistå tjänstepersoner att tillsammans med sina samverkansparter och invånarna synliggöra strukturer, värderingar och policies som hindrar och möjliggör i deras vardag och utvidgat ett handlingsutrymme för de individuellt och tillsammans att bättre utmana dessa. Förnyelselabbet har genomförts på ett tiotal lokala platser och metodiken används också i samarbete med ett flertal myndigheter för att åstadkomma mer utvecklingskraft och samverkan.

När?

Den 13 juni 2023 kl. 11.30-12.00

Var?

Wallenbergsalen, Östergötlands museum

Anmälan

Om East Sweden Design Week

Den 13-14:e juni 2023 är det premiär för East Sweden Design Week i Linköping – forum för designfrågor i Östergötland.

Välkommen att vara med på föreläsningar, panelsamtal och workshoppar där lokala, regionala, nationella och internationella aktörer bidrar till ökad kunskap om design som utvecklingskraft.

East Sweden Design Week hålls på Östergötlands museum i Linköping. Alla aktiviteter är kostnadsfria.