När: 12 mars 2024

Var: ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde eller online

Välkommen till en förmiddag där erfarna föreläsare ger exempel på metoder och konkreta råd om vilka steg som är lämpliga att ta för att komma igång med cirkulära affärer.

Seminariet arrangeras av IDC Skövde på ASSAR Industrial Innovation Arena, mötesplatsen för framtidens industri och det finns även möjlighet att följa seminariet online.

När?

Tisdag 12 mars, 9-12. Drop-in och frukost från kl. 8.30.

Var?

ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde eller online.

Målgrupp

För alla som jobbar inom teknik- och industriföretag som vill inspireras och lära sig mer om cirkulära affärer.

Agendan för dagen

Kl. 9.00 IDC hälsar välkomna

  • Anna Velander Gisslén, hållbarhetsstrateg, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Anna kommer att berätta om cirkulär design. SVID bidrar till en hållbar samhällsutveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt genom att inspirera företag och organisationer att använda design som förhållningssätt och process i utvecklingsarbete.
  • Thomas Nyström, forskare, RISE Research Institutes of Sweden. Forskar inom hållbara affärer för att bygga tillämplig kunskap om cirkulär affärsinnovation för industrin. Thomas kommer att prata om projektet Cirkulär Materialpalett som handlar om förbättrade arbetssätt kring cirkulära materialval. Thomas kommer att berätta om CMP, verktyget Cirkulär Materialpalett.
  • Fredrik Johansson, industriutvecklare innovation, IDC West Sweden. Berättar om goda exempel på cirkularitet och resurseffektiv omställning i industrin.
  • Johan Svensson, rådgivare affärsutveckling och innovation, Almi Väst. Johan kommer att fördjupa sig inom lönsamma affärsmodeller genom hållbarhet, investeringsmöjligheter samt affärsmöjligheter kopplat till EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
  • Gabriel Skarbäck, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen. Om det nylanserade stödet för hållbarhet och hur du ansöker.

Förmiddagen avslutas med ett panelsamtal med alla föreläsare på scenen.

Mer information och anmälan