Våra gator och gemensamma platser är i förändring. Hållbara transportsystem, klimatanpassning, inkludering, ekosystemtjänster och tillgänglighet är bara några exempel på frågor som alla samsas i det offentliga.

Utmaningarna är ofta uppenbara, lösningarna kan däremot kräva helt nya tankesätt och samverkansmodeller. Här kan designprocessen vara ett användbart verktyg. Den innebär ett utforskande arbetssätt med förmågan att inkludera flera perspektiv och öppna upp för lösningar som inte alltid är självklara från start.

Välkommen till seminariet ”Att testa sig fram – designprocessen som verktyg för levande gator och gemensamma platser” som hålls under Mål 11-veckan. Under den här sessionen presenteras olika perspektiv och exempel på hur designprocessen kan vara till hjälp för att lösa komplexa omställningsutmaningar – med särskilt fokus på våra gator och gemensamma platser.

Medverkande

  • Pia McAleenan, chef för offentlig sektor och myndighetssamverkan, SVID
  • Dan Hill, Vinnova
  • Daniel Byström, ArkDes
  • Moderator: Karin Svensson, ArkDes

Anmälan

Konferensen Mål 11-veckan är helt öppen och det finns inga begränsningar i antalet deltagare på varje session. Du anmäler dig till hela konferensen och kan sedan på plats välja vad du vill ta del av.

Om Mål 11-veckan

Under tre dagar kommer du kunna ta del av ett antal valbara sessioner utifrån olika perspektiv på mål 11 i Agenda 2030 och dess delmål. Du kan även vara med på samtal, ta del av senaste forskningen och få exempel på hur kommuner och regioner har arbetat tillsammans med myndigheter och forskare. Programmet utformar du själv genom att välja vilka sessioner som intresserar dig. Mål 11-veckan inleds och avslutas med gemensamma sessioner.

Dagarna är kostnadsfria. Programmet startar klockan 9.00 den 25 januari och avslutas klockan 16.00 den 27 januari. Tid för pauser kommer att finnas.

Arrangör

Mål 11 veckan arrangerades av medlemmarna i Rådet för hållbara städer tillsammans med samarbetsparter.