När: 8 – 10 juni 2021

Var: Online

Specialtillfälle för dig som arbetar på BizMaker.

Hur kan man säkerställa att ett företag utvecklar rätt erbjudanden och produkter som verkligen möter kundernas och användarnas behov? Vad är design och hur kan det användas i affärsutveckling? Hur kommer det sig att företag som använder design nästan dubblerar intäkter och avkastning jämfört med andra företag?

Det får du veta om du går den här kursen!

I den här kursen får du lära dig grunderna i designprocessen och hur den kan användas för företag i att identifiera strategiska utvecklingsområden baserat på kundernas behov. Kursen fokuserar på de första stegen i designprocessen, där fokus ligger på att ta fram viktiga kundinsikter. Du kommer att få pröva olika metoder för att förstå kundernas perspektiv och behov, och lära dig hur man analyserar och definierar riktningen mot en strategisk utvecklingsfråga, som behövs för att på ett användarcentrat sätt lösa sina kunders behov.

Målet med kursen är att ge dig som arbetar som företagsfrämjare stärkt kompetens i din rådgivning. Kursen ger dig även möjligheten att stärka ditt nätverk genom att träffa och dela erfarenheter med personer som står inför liknande utmaningar.

När?

Kursen pågår under två förmiddagar, onsdagen den 8/6 kl. 8.45-12.00 och fredagen den 10/6 kl. 8.45-12.00. Du deltar under båda dagarna.

Vem är kursen till för?

Den här kursen är öppen för dig som arbetar som företags- eller affärsrådgivare på BizMaker.

Kursinnehåll

I kursen kommer du att få lära dig grunderna i designprocessen. Kursen fokuserar på de två första stegen som är avgörande för att utveckla rätt varor och tjänster för företagens kunder eller användare.

Kursen innehåller både teori och praktiska övningar. Utifrån designprocessen, kommer vi att öva praktiskt på att identifiera och formulera utmaningar och behov utifrån tre olika företagsscenarier.

Du kommer att få

  • lära dig om olika metoder för att få kundinsikter
  • öva dig i intervjuteknik och genomföra djupintervjuer med företagare
  • lära dig om olika ramverk som till exempel service blueprint, persona och aktörskarta för att definiera och analysera information från kunder och användare
  • öva på kundresan, utifrån olika företagscase

Vi avslutar kursen med att utveckla en strategisk utmaningsfråga baserat på de övningar vi har genomfört.

Vad kostar kursen?

Kursen finansieras av Tillväxtverket och är kostnadsfri för dig som deltar.

Så fungerar kursen

Kursen genomförs digitalt i Zoom under två halvdagar, med en dag mellan tillfällena. Du kommer därefter att få möjlighet till individuell coachning. Coachningstillfället bokas i samband med kursavslutet.

Du kommer att delta aktivt med ljud och bild via webbkamera från din dator. En länk till Zoom kommer i god tid innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan till det här kurstillfället sker separat. Kontakta Caroline Lundén-Welden, caroline.lunden-welden@svid.se om du har frågor om anmälan till det här tillfället.

Kontakt