När: 7 juli 2021

Var: Almedalen Play

Hållbart välbefinnande är helt centralt för att vi ska kunna bygga upp det samhälle vi vill ha efter pandemin. Våra arbetsplatser, skolor och stadsplanering är avgörande platser för att lyckas!

Många länder mäter redan hållbart välbefinnande som grund för samhällsutveckling. Hur kan vi ta efter? Välkommen till en digital workshop på Almedalen som arrangeras av Mindshift och faciliteras av Förnyelselabbet på SVID.

Efter ett intensivt digitalt Almedalen är vi redo för att kräva den plats som hållbart välbefinnande för människor som organisationer, stadsdelar, bygder, städer och regioner förtjänar. Sessionen samlar ihop och blickar framåt mot nästa Almedal och valet 2022 för ett år för hållbart välbefinnande!

Hur kan Sverige och dess regioner och kommuner bidra till denna utveckling? Vad blir näringslivet och civilsamhällets viktigaste uppgifter? Hur skapar vi en effektiv process tillsammans framåt för att värdesätta människors hållbara välbefinnande som vår viktigaste resurs?

I denna session samlar vi vår kraft från årets digitala Almedal för att kunna placera hållbart välbefinnande högst upp på samhällsagendan! I samarbete med deltagarna formulerar vi utmanande gemensamma ambitioner för det kommande året och samlar ihop de arbetssätt vi vill börja testa och experimentera kring tillsammans.

Eventet kommer att uppdateras med mer information om talare.

När?

Onsdagen den 7 juli kl. 16.00 – 18.00

Var?

Via den digitala plattformen Almedalsveckan Play.

Anmälan

Ingen anmälan behövs.

Arrangör

Mindshift arrangerar flera digitala evenemang på Almedalen inom ramen för kampanjen #Tarplats. SVID är medlemmar i Mindshift, och är med och faciliterar denna avslutande workshop.

Om Mindshift

Mindshift jobbar för att rusta och stärka människans utveckling för att lättare kunna navigera och hantera livets utmaningar bättre – och det är allas ansvar. Under årets digitala Almedal tar MindShift plats för hållbart välbefinnande. Engagera dig tillsammans med Mindshift i kampanjen #Tarplats.

Kontakt