Jonas har lång erfarenhet av att leda, utveckla och driva verksamheter och även av analys, innovations- och utvecklingsarbete med utgångspunkt i designområdet.

– Det känns fantastiskt att få vara med i utvecklingen av SVID framöver och jag kan inte tänka mig ett mer spännande uppdrag! Nu får jag vara med och bidra till designens breda genomslag i näringslivet och samhällsutvecklingen och till att företag och offentliga verksamheter blir mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. Det är till stor del en designfråga – och det är det jag brinner för, säger Jonas Olsson.

Under sin tid på ArkDes har Jonas bland annat utvecklat projektsamarbete med nordiska myndigheter inom design- och arkitekturområdet, med syftet att synliggöra nordiska hållbarhetslösningar. Tidigare har han arbetat som projektchef på Creative Business Region Stockholm, haft uppdrag för Form/Design Center och varit rådssekreterare och sakkunnig i designfrågor på Rådet för arkitektur, form och design vid Kulturdepartementet med mera.

– Med sitt unika engagemang för både människor och design är Jonas rätt ledare för att utveckla SVID samt bredda, fördjupa och förankra design som förhållningssätt för problemlösning i hela samhället, säger Alex Liebert, styrelseordförande, SVID.

Personal från SVID som kastar löv i luften.

Jonas Olsson kommer att börja som vd på SVID den 1 februari 2020 och efterträder Kristina Frisk som slutade som vd på SVID den 1 oktober 2019 för att gå vidare till nya utmaningar. SVIDs styrelseordförande Alex Liebert är t.f. vd fram till dess att Jonas tillträder sin tjänst.

Kontaktperson