Hur kan design stötta företag och den regionala utvecklingen? Det fick företagsfrämjare i Region Jönköping kunskap om när SVID höll inspirationsseminarium.

SVID har Tillväxtverkets uppdrag att stärka företag och företagsrådgivare med design. I maj höll SVID i samarbete med Science Park och Almi i Jönköping ett frukostseminarium om design för företagsfrämjare och näringslivsutvecklare i regionen. Fredrik Forsman, chef för näringsliv och industri på SVID, berättade om hur design och designtänkande gynnar företagens verksamhet genom användarcentrerade metoder för produkt- och tjänsteutveckling, och belyste hur design kan användas som utvecklingskraft för att stödja det regionala utvecklingsarbetet.

– Det var en förmiddag fylld av kunskap, inspiration och en stark övertygelse om att design spelar en avgörande roll i framtidens utveckling, säger Linda Pålsson, chef Community & Kunskap på Science Park i Jönköping. Vi fick ta del av användarcentrerade metoder för produkt- och tjänsteutveckling och insikt i hur design kan vara en drivkraft för den regionala utvecklingen samt stödja viktiga områden som kompetensutveckling, entreprenörskap, industriell utveckling och digitalisering och innovationskraft med fokus på cirkulära produkter och affärsutveckling.

Inomhus, konferensrum. Personer som sitter runt runda bord, en kvinna som pratar i en mikrofon.
Vid frukostseminariet deltog företagsfrämjare och näringslivsutvecklare i Region Jönköping. Här pratar Linda Pålsson, chef Community & Kunskap på Science Park i Jönköping .

Region Jönköping är en av de regioner som SVID särskilt riktar sig till i år, för att stärka kontaktnät och samarbetsformer med det företagsfrämjande systemet där. SVID åker ut och håller seminarier och erbjuder även kostnadsfria utbildningar speciellt anpassade för företagsfrämjare och de företag som företagsfrämjarna arbetar med.

– Det är viktigt för oss att komma ut och träffa företagsfrämjare för att få en djupare förståelse för deras utmaningar. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete i Region Jönköping och se hur vi kan stötta med designtänkande och design som utvecklingskraft med ett regionalt perspektiv, säger Fredrik Forsman, chef för näringsliv och industri på SVID.

Publicerad 28 juni 2023

Uppdaterad 29 juni 2023

Vill du veta mer? Kontakta mig!