Från och med 2020 kommer House of Innovation på Handelshögskolan i Stockholm att ha hand om Michael Treschow-stipendiet som tidigare har hanterats av SVID.

– Jag vill tacka SVID för 15 mycket framgångsrika år med stipendiet. Nu kommer stipendiet att fortsätta sin resa hos House of Innovation vid Handelshögskolan, säger Michael Treschow.

Breddar stipendiet för fler

Hittills har stipendiet kunnat sökas av studenter som studerar design på avancerad nivå. Framöver kommer målgruppen att utökas.

– Vi kommer att göra stipendiet ännu mer synligt och relevant genom att lyfta vikten av design för studenter i fler discipliner, säger Michael Treschow.

På grund av det pågående förändringsarbetet, delades det inte ut något stipendium för 2019.

Mer om stipendiet

Mer information om stipendiet kommer att publiceras på Handelshögskolans webbplats under året. Håll utkik på Michael Treschow-stipendiets sida

Publicerad 16 januari 2020

Uppdaterad 13 maj 2020