Använd den här mallen när ni genomför intervjuer av en målgrupp. Fundera ut vilket område som är särskilt intressant för er. Uppmuntra till berättande!

Lyssna och ställ följdfrågor. Gå djupare genom att fråga ”varför”? Samla på bra citat – dessa kan leda till viktiga insikter.