Observera hur personer i er målgrupp beter sig i situationer som är relevanta för er utmaning.

Skriv ner vad personen gör och hur personen gör det. Gör ett antagande, eller intervjua personen, om varför hen gör så. Dokumentera även vilka känslor ni uppfattar i situationen och intressanta insikter.