Empatikartan används för att sortera de insikter ni har fått från målgruppen. Skriv ner information från många olika användare så att ni får en överskådlig bild av användarna.

På empatikartan skriver ni ner vad personen sa, gjorde, tänkte och kände. Här får ni även med eventuella motsättningar, det är inte alltid målgruppen gör så som de säger att de gör.

Empatikartan är också bra att använda för att sedan kunna sammanställa information till en Persona.