Att låta personer i en målgrupp dokumentera sina egna upplevelser utifrån en viss situation och under en viss tid är ett bra sätt att få värdefull input.

I dagboken får personerna skriva ner vad de gör eller vad som händer kopplat till den tjänst, produkt eller situation ni är intresserad av att veta mer om. Personen dokumenterar vad som står ut, om det uppstår några problem eller något annat av intresse. Personen får även värdera sin upplevelser och skriva ner sina egna idéer och förslag på förbättringar.