”Brainwriting” går ut på att få in olika synpunkter på en idé eller utveckla en idé vidare. Övningen görs i mindre grupper. Skriv ner dina idéer och skicka sedan pappret vidare till en kollega som utvecklar idén vidare.