Hur upplever nyanlända barn och unga sin tillvaro i Österåkers kommun? Det ska Förnyelselabbet tillsammans med Österåkers kommun ta reda på.

– Vi nappade med en gång när vi fick höra att Förnyelselabbet letade efter kommuner som var intresserade av ett samarbete. Alla former av innovativa arbetssätt inom komplexa samhällsfrågor är spännande att testa. Vi vill gärna lära oss mer om oss själva och vårt arbetssätt, och samtidigt bidra till en utveckling som kommer många till nytta, säger Tove Eriksson, Integrationsstrateg på Österåkers kommun.

För att samhället ska kunna finnas till för alla, behöver man lyssna in människorna som bor där och ta reda på hur de upplever sin livssituation. I januari startades ett så kallat nulägeslabb som handlar om att skapa en bild av hur nyanlända barn och ungdomar i åldrarna 12 till och med 20 år upplever att det är att bo och leva i Österåkers kommun.

Personer som sitter och skriver på lappar på ett bord.
Barnen ritar upp vad de gör under ett dygn, vilket hjälper till att kartlägga hur deras liv ser ut med skola, studier och fritid.

– Det ska bli oerhört spännande att ta del av ungdomarnas upplevelser av vår kommun och framför allt vårt arbete med mottagandet. Barnens och ungdomarnas egna perspektiv är oerhört viktiga för utvärderingen och utvecklingen av vårt arbetssätt, säger Tove Eriksson.

Labbet pågår under åtta veckor och fokus ligger i att fånga insikter och upplevelser hos de nyanlända barnen och ungdomarna och de personer som finns runt omkring dem. Under februari har Förnyelselabbet träffat omkring 60 elever från introduktions- och förberedelseklasser och andra klasser på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. De har även träffat tjänstemän, lärare, rektorer och andra aktörer inom civilsamhället.

Metoder och övningar öppnar upp för samtal

Genom att använda olika metoder och övningar skapas förutsättningar för öppna och ärliga samtal, där deltagarna får prata om det de själva tycker är viktigt. Ett exempel är lera som används för att gestalta bra och dåliga minnen att samtala kring. Små kort där man får rita upp sina familjemedlemmar hjälper till att förstå hur relationer i familjen ser ut.-

– Barnen får även rita en bild av vad de gör under ett dygn, vilket hjälper oss att kartlägga hur barnen och ungdomarnas liv ser ut med skola, studier och fritid. Alla dessa olika övningar hjälper oss framåt i diskussionen om vad som är viktigt ur målgruppens perspektiv, berättar Hanna Andersson, designer på Förnyelselabbet på SVID.

Personer som sitter runt ett bord och gör figurer i lera.
Lera används för att gestalta bra och dåliga minnen att samtala kring.

Workshop med kommunens ledningsgrupp avslutar nulägeslabbet

I slutet av mars hålls en workshop tillsammans med delar av kommunens ledningsgrupp med utgångspunkt i de insikter och utmaningsområden som har kommit fram under nulägeslabbet. Vid en eventuell fortsättning genomförs ett så kallat ”nylägeslabb”, där fokus ligger på att tillsammans skapa och testa lösningar som kan ta kommunen närmare sitt mål att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Arbetet drivs inom ramen för den grundfinansiering som Förnyelselabbet har genom Allmänna Arvsfonden.

Kontakt