Programmet Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och innovationsprogram som finansierar tvärvetenskaplig forskning som kombinerar energiforskning med design- och beteendevetenskap. Programmet omfattar totalt 60 miljoner kronor under 2018 till och med 2021.

– Jag är väldigt glad över att SVID har blivit kanslifunktion för Design för energieffektiv vardag. Det gör att SVID knyter ihop design och hållbarhet med forskning och innovation, säger Kristina Frisk, vd på SVID.

I SVIDs uppdrag som kansli ingår bland annat att ha hand om den vetenskapliga samordningen, samordning inom programmet, kommunikation och aktiviteter.

– Vi valde att anlita SVID som kansli eftersom de både har det nätverk och den kompetens som behövs i programmet. Design kommer att vara avgörande för de beviljade projektens framgång, säger Mehmet Bulut, projektledare på Energimyndigheten.

Ska bidra till energisystemets omställning

Programmet Design för energieffektiv vardag ska bidra till energisystemets omställning genom att, med hjälp av designkunskap och kunskap om människors vanor och beteenden, ge individer och grupper större möjligheter att bidra till och påverka och stärka sin roll i ett energieffektivt och hållbart samhälle.

Det behövs nya policyinsatser, tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller baserade på designtänkande som utgår från och är anpassade efter människors behov, vanor och ageranden.

Programmet har två forsknings-, utvecklings- och innovationsområden: Kunskap och kompetens och Teknik och innovation för resurseffektivitet.

Första utlysningen stänger 17 maj

Programmet pågår 2018-2021 och omfattar 60 miljoner kronor som i huvudsak fördelas genom öppna utlysningar.

Den första utlysningen omfattar cirka 15 miljoner kronor och är öppen nu, med sista ansökningsdatum den 17 maj.

Den här första utlysningen välkomnar projektförslag som kan ge individer och grupper större möjligheter till att själva bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle. Projekt där olika typer av nationella och internationella aktörer samverkar är särskilt prioriterade.

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utvecklingen inom området där energi, design och beteendevetenskap möts. De inkluderar exempelvis företag, designbyråer, offentlig sektor, universitet och högskolors design-, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner samt institut med anknytning till området.
Framöver kommer minst en, vid behov två, utlysningar att hållas varje år.

Mer om programmet och ansökan

Kontakt