I år är det 20 år sedan Design Council i Storbritannien publicerade Double Diamond! Det firar organisationen med en mall för designer på Mural.

Under 2003 promotade den brittiska designorganisationen Design Council den positiva effekten av ett strategiskt förhållningssätt till design och värdet av ”design management”. De hade dock inget standardiserat sätt att beskriva designprocessen på så de gjorde ett arbete med att definiera design, process och metoder, och kodifierade processen, bytte namn på stegen och populariserade den.

Firar med att släppa mall i Mural

Beskrivningen av designprocessen har använts och anpassats av studenter, designer och organisationer runt om i världen. Nu firas 20-åringen med en egen mall på Mural för designer. Mallen är släppt under Creative Commons-licens och är fri att använda i eget arbete.

Till mallen på mural.co

Läs mer om Double Diamonds historia på brittiska Design Councils webbplats

Se exempel på organisationer som har gjort Double Diamond till sin egen

Vill du lära dig mer om designprocessen?

Designprocessen
– grundkurs för företagsfrämjare

Vill du stärka din förmåga att utveckla lösningar och affärer med kunden i centrum? Arbetar du som företagsrådgivare eller företagsutvecklare? Då har du hamnat rätt!

Designprocessen – från idé till verklighet

Design är en kreativ arbetsprocess där du sätter dig in användarens, kundens, medborgarens eller patientens situation och behov innan du beskriver problemet och utvecklar lösningar.