Under hösten har SVID utbildat designföretag i cirkulär design. Designföretagen har fått lära sig mer om cirkulär ekonomi och ekodesign och hur de kan ta med sig lärdomarna in i sina uppdrag. På det sättet kan de stötta sina kunder i omställningen till en cirkulär ekonomi och hållbar verksamhet.

– Ungefär 80 procent av en produkts miljöpåverkan bestäms redan i designfasen. Därför är det otroligt viktigt att ha med det cirkulära tänket redan från början när man utvecklar idéer för en ny produkt eller tjänst, säger Fredrik Forsman, projektledare på SVID och en av utbildarna i cirkulär design.

Deltagarna utvecklade cirkulära affärsmodeller

På utbildningen fick deltagarna sätta sig in i olika principer och strategier för ekodesign och utveckla affärsmodeller inom ramen för cirkulär ekonomi.

Illustration av en livscykel med post it-lappar på.

– Jag tyckte mycket om de cirkulära modeller som introducerades. Det var bra för oss att få verktyg för att se på saker genom denna hållbarhetslins. Och det gick rätt snabbt att använda dem med våra klienter för att se hur vi skulle i en större utsträckning hitta lösningar mot en hållbar riktning, säger Rich Nadworny, Design Director på Savvy Design Collaborative.

Rich Nadworny, Design Director på Savvy Design Collaborative och cirkulär illustration med post it-lappar på.
Till vänster: Rich Nadworny, Design Director på Savvy Design Collaborative

Förebilder för cirkulärt arbete

Målet med kurserna är att öka kunskapen om cirkulär ekonomi och ekodesign för att förstå fördelarna och kunna identifiera förbättringsmöjligheter inom sitt område.

Bord med post it-lappar på och händer som pekar på lappar.

– Genom att lära sig att ta fram och arbeta enligt cirkulära affärsmodeller kan deltagarna bli en förebild för andra att arbeta cirkulärt istället för linjärt, säger Anna Velander Gisslén, projektledare på SVID.

SVID arbetar aktivt med design för hållbarhet och att sprida cirkulär design för att nå hållbara lösningar.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla och jobba med kurser i cirkulär design för att bidra till en hållbar yrkeskår, säger Fredrik Forsman.

Utbildningarna i cirkulär design har hittills genomförts med stöd från Tillväxtverket.

Publicerad 05 november 2019

Uppdaterad 17 november 2020