Hur kan vi må så bra som möjligt? Hur kan vi minska brott och psykisk ohälsa? Under Almedalsveckan satte vi fokus på hur design kan hjälpa till i svåra utmaningar. Vi mottog också med stor sorg beskedet om Ing-Marie Wieselgrens bortgång.

SVID deltog i flera seminarier under Almedalsveckan och pratade hållbarhet och design ur olika perspektiv. Designmetodik behövs för att sätta fokus på användaren, och utveckla idéer och lösningar som fungerar och är hållbara.

Hur kan staten rigga för bättre sociala effekter?

Samhället behöver bli bättre på att förebygga och göra tidiga insatser kopplat till brott, psykisk hälsa och jämlika livsvillkor. Det behövs en bättre struktur för hur staten ger incitament och stöd till kommuner, regioner och myndigheternas innovation och utveckling av en bättre välfärd. Ett konkret förslag på en så kallad nationell utfallsfinansiering har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och RISE, med stöd från Vinnova.

Under seminariet ”Hur kan staten rigga för bättre sociala effekter?” diskuterades förslaget på nationell utfallsfinansiering med politiker för att ta del av deras syn på hur vi kan driva innovation i välfärden för bättre sociala effekter. Civilminister Ida Karkianinen var en av de som deltog i panelen, och hon pratade om att detta var en väg som var intressant att titta mer på framåt.

Seminariet arrangerades av Governance Innovation Sveriges (GOVIS) tillsammans med RISE Social & Health Impact Center och SKR. GOVIS initierades av flera olika aktörer under våren 2021. Vi på SVID deltar för att trycka på att designmetodik används än mer i framtidens styrning och ledning.

– Designmetodik behövs för att möjliggöra en mer användardriven utveckling av vår välfärd. Det behövs innovation inom vårt sätt att leda och styra, eftersom dagens styrning inte bra nog kan hantera den typ av komplexa samhällsutmaningar som vi möter idag, säger Pia McAleenan, chef för offentlig sektor och myndighetssamverkan på SVID.

Sex personer som står framför publik och pratar i ett panelsamta.
Paneldiskussion vid seminariet "Hur kan staten rigga för bättre sociala effekter?”. Från vänster: Lars Stjernkvist, chef för regeringens kansli för ett hållbart arbetsliv, Charlotte Broberg, regionråd Region Stockholm, Ing-Marie Wieselgren, projektchef SKR, Stefan Nyrinder, vd, Länsförsäkringar Östgöta, Ida Karkainen, civilminister, och Jonas Lundberg, Partner, Lumell Associates.

Tog plats för hållbart välbefinnande

Tillsammans med Mindshift Sverige, där SVID är medlemmar, tog vi plats för hållbart välbefinnande i Botaniska trädgården. Under seminariet ”Ett samhälle där hållbart välbefinnande prioriteras som den viktigaste resursen” diskuterades frågor om hur organisationer som bygger hållbart välbefinnande ut. Hur ägs de, hur leds de och hur är medarbetare mot varandra?

– Det är positivt att fler och fler myndigheter och organisationer lyfter frågor om hållbart välbefinnande som en viktig hörnsten i arbetet. Vi måste belysa ämnet från flera håll och visa goda exempel på hur man kan arbeta med frågan dagligen. På alla nivåer. Vi behöver arbeta utforskande, och där kommer designprocessen in som ett viktigt verktyg med sitt fokus på användaren, säger Jonas Olsson.

Hur lär vi unga att må bra?

På Mindshifts andra seminarium ”En skola som bygger mänskligt välbefinnande för framtiden”, modererade Pia McAleenan, chef för offentlig sektor och myndighetssamverkan på SVID, samtalet. Där diskuterade panelen vad som kännetecknar den lärmiljö som i sig genererar hållbart välbefinnande. Hur utformas miljöer som bygger vårt hållbara välbefinnande? Och på vilken sätt bör unga rustas för att må bra?

– Vi hade en fantastisk panel som med både praktiska exempel och djup ämneskunskap gav samtalet en bra energi. Ing-Marie Wielsegren som fanns i panelen uttryckte att hon önskade att nästa statsminister har ungas välbefinnande högst upp på den politiska dagordningen, säger Pia McAleenan.

Vi minns Ing-Marie Wieselgren

Under Almedalsveckan hade vi förmånen att få ta del av Ing-Maries klokskap i många former. Ing-Marie Wieselgren, projektchef SKR, moderade bland annat GOVIS seminarium och delade kunskap, kraft och mod i panelen vid Mindshifts seminarium ”Ett samhälle där hållbart välbefinnande prioriteras som den viktigaste resursen”. Det var med stor sorg vi mottog beskedet att Ing-Marie bragts om livet. Våra tankar går till Ing-Maries familj, kollegor och vänner.

– Ing-Marie har rört och inspirerat många under lång tid och förflyttat och tänjt på gränser i sitt arbete med Uppdrag psykisk hälsa och Kraftsamling. Hon var en förebild för mig och många. Hennes bortgång är en stor förlust för Sverige. Vi är många som sörjer, men också lovar att fortsätta kämpa för psykisk hälsa och välbefinnande för alla, och den samverkan och det lärande som behövs för att möjliggöra den, säger Pia McAleenan.

Åtta personer som sitter och en som står upp i en trädgård, omgiven av buskar och blommor. En av personerna pratar och artikulerar med händerna.
Samtal vid Mindshift Sveriges seminarium "En skola som bygger mänskligt välbefinnande för framtiden".

Steg framåt mot cirkulär ekonomi

Vilka steg har tagits mot en cirkulär ekonomi under det gångna året och vilka är de stora utmaningarna framöver? Circular Swedens event på Almedalen satte fokus på viktiga frågor inom cirkularitet som diskuterades av ledande företrädare från näringsliv, samhälle och politik.

– Circular Swedens mingel och samtal blev en mötesplats för dryga hundratalet representanter från näringsliv, industri, forskning, politik och intresserad allmänhet. Det visar på det stora intresse som finns för omställningen till ett attraktivt och cirkulärt samhälle vilket jag tycker är mycket glädjande, säger Jonas Olsson.

Vad skulle få dig att flytta till polcirkeln?

Vad skulle få fler investerare, talanger och världens bästa el- och digitalexperter att flytta till polcirkeln? ”Ett attraktivt Norrbotten – idag och i framtiden” var rubriken på Region Norrbottens seminarium. Där diskuterades frågor om hur vi kan ge en mer inkluderande och attraktiv bild av Norrbotten så att fler känner att det är en plats där man kan växa och verka.

Foto på Pia McAleenan och en kvinna i förgrunden.
Pia McAleenan, chef offentlig sektor och myndighetssamverkan, på seminariet "Ett attraktivt Norrbotten – idag och i framtiden". Fotograf: Patrik Öhman.

Pia McAleenan var med och pratade om hur design kan hjälpa till när Region Norrbotten ska expandera från 250 000 till 350 000 personer, och på vilket sätt man kan jobba inkluderande och utveckla regionen med hjälp av design som utvecklingskraft.

Helena Karlberg, affärsutvecklare på LTU Business, och ordförande för SVIDs medlemsförening Svenska Designsällskapet, modererade samtalet.

Publicerad 31 augusti 2022

Kontakt