Det finns en stor utmaning i att engagera människor i omställningen till ett mer hållbart energisystem. Det ska vara enkelt att leva energieffektivt och bidra till ett hållbart samhälle. Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, och användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingsprocessen. Energiforskning och utveckling som integrerar design och beteendevetenskap kan möjliggöra att affärsmodeller och funktionalitet på produkter, teknik och tjänster verkligen överensstämmer med människors behov, vanor och beteenden.


Design för energieffektiv vardag utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energiforskning och utveckling med design och beteendevetenskap.

Vilka kan söka?

Företag och designbyråer, offentlig sektor, universitet och högskolor, institut och övriga aktörer med anknytning till området. Samarbeten uppmuntras och sökande behöver visa att man har kompetens i projektgruppen inom de tre områdena energi, design och beteende.

Vad kan man söka stöd för?

Finansiering kan sökas för projekt inom programmets båda forsknings- och utvecklingsområden Kunskap och kompetens och Innovation och teknik för resurseffektivitet, till exempel:

  • Projekt som utvecklar nya energismarta tjänster eller produkter.
  • Projekt som bygger upp kunskap inom områdena energi, design och beteende för att öka individers och gruppers möjlighet att själva påverka och bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle.
  • Projekt som testar och demonstrerar en energieffektiv lösning.
  • Kommersialiseringsfrämjande aktiviteter, det vill säga aktiviteter som ska leda till att en produkt eller tjänst börjar säljas på marknaden.

Sista ansökningsdag 17 september 2019

Sista ansökningsdag är tisdag den 17 september 2019. Läs mer om programmet, utlysningen och hur du ansöker via länkarna nedan.

Läs hela utlysningen och ansök på Energimyndighetens webbplats

Läs mer om designprocessen 

Kontakt

Har du frågor om utlysningen eller programmet? Kontakta någon av oss.