– Det är mycket positivt att design utsetts till ett fokusområde av delegationen. Ungefär 80 procent av en produkts miljöpåverkan bestäms i designfasen. Fokus på design är därför själva grunden för övergången till ett cirkulärt tänkande, säger SVIDs vd Kristina Frisk.

De två andra områdena som prioriterats är plast och offentlig upphandling. Inom plast finns en stor potential att öka återvinning och materialens livslängd. Även inom offentlig upphandling finns en stor möjlighet att styra mot återbruk och längre livslängd hos materialen som används.

Bidra till både miljö- och affärsnytta

– De områden vi valt kan bidra både till miljö- och affärsnytta i ett cirkulärt perspektiv, säger Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi i ett pressmeddelande från delegationen.

Delegationen tillsätter nu en referensgrupp som ska hjälpa till att avgränsa arbetet, sätta planer och undersöka hinder och möjligheter som ska leda till förslag och styrmedel till regeringen.

Arbete inom delegationen kommer att kunna följas via bland annat en webbplats med bland annat omvärldsbevakning och goda exempel.

Fakta om delegationen för cirkulär ekonomi

Syftet med delegationen är att skapa en kontaktpunkt mellan centrala aktörer som stat, näringsliv, akademi, regioner och civilsamhället. Delegationen ska också fungera som ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Andra uppgifter för delegationen är att identifiera hinder och fungera som en kunskapskälla. Målet är att minska miljö- och klimatpåverkan och samtidigt driva svenskt näringsliv mot nya möjligheter på framtida globala marknader. Delegationen är ett rådgivande organ till regeringen är placerad hos Tillväxtverket.

Till delegationen för cirkulär ekonomi hos Tillväxtverket