Just nu är vi alla i samhället starkt påverkade av situationen med coronaviruset. Vi på SVID jobbar hemifrån och ser över hur vi kan genomföra planerade möten och aktiviteter i närtid digitalt.

För aktiviteter som är planerade längre fram, tar vi ställning löpande med hjälp av de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

SVIDs uppdrag handlar till stor del om att stärka Sveriges innovationskraft med design. I tider av kris behöver innovationskraften vara hög.

– Design finns i hela vår omgivning – i allt från processer till utformning av varor och tjänster, säger Jonas Olsson, vd på SVID. Vilka tankar har du kring hur design kan hjälpa till förebyggande, under och efter en krissituation som vi har idag i och med corona-pandemin? Dela gärna med dig av dina tankar på Facebook eller LinkedIn!

Diskutera på Facebook

Diskutera på LinkedIn

Kontakt

Publicerad 18 mars 2020

Uppdaterad 03 juli 2020