Projektet arbetade med konceptutveckling utifrån äldres behov av produkter för att vila, att sitta och att resa sig.

Utifrån kartläggning av behov i olika situationer utvecklade och testade projektet konceptuella lösningar.

Konceptlösningarna förverkligades i prototypform för testning och förevisning av möjligheter för presumtiva tillverkare och målgrupper.

När?

Projektet pågick hösten 2008-2009.

Finansiärer

  • Hjälpmedelsinstitutet
  • Västra Götalandsregionen
  • SVID