Utvecklingsprogrammet Turistanläggningars form och funktion vänder sig till entreprenörer i besöksnäringen. Med rätt verktyg lär sig entreprenörerna att göra medvetna val anpassade för den egna anläggningen.

I den här omgången deltog tio halländska turistanläggningar i projektet med mycket goda resultat.

I utvärderingen av projektet säger deltagarna att de har förstärkt sina nätverk, tagit ett steg framåt i affärsutvecklingen, planerar kommande insatser att vidareutveckla sin anläggning med design och arkitektur, har fått en ökad kunskap och beställa både arkitekt- och marknadsföringskompetens, och tror på tillväxt och ökad konkurrenskraft.

Om projektet Turistanläggningars form och funktion
Att utveckla en turistanläggnings kvalitet handlar till stor del om anläggningens design och arkitektur, det vill säga att visuellt bekräfta inför kunden att han eller hon har hamnat rätt och kommer att lämna anläggningen som en nöjd kund.

Processen i utbildningsprogrammet Turistanläggningars Form och Funktion går ut på att låta deltagande entreprenörer själva göra samma resa som kunden gör och mötas av alla de upplevelser som är dåliga, acceptabla eller fantastiska.

Att utgå från kundens perspektiv blir ett pedagogiskt grepp för att identifiera de tillfällen när kunden möter anläggningen. Det kan vara en annons, den egna webbplatsen, ett telefonsamtal eller e-post. Det kan handla om det första mötet, eller det personliga bemötandet. Och inte minst det första man som gäst tänker på: nämligen anläggningens design och arkitektur. Helheten måste gestaltas på ett sätt som passar kunden och som överraskar på ett positivt sätt.

Resultatet av Turistanläggningars form och funktion blir en individuellt anpassad gestaltningsplan, det vill säga en handlingsplan, för att utveckla anläggningens design och arkitektur i nära samarbete med arkitekter och affärsutvecklare.

Parallellt med projektets huvudsyfte så drivs en affärsutvecklingsprocess som syftar till att förankra projektets utvecklingsstadier i en realistisk affärsplan med ett tydligt lönsamhetsfokus och genomföra affärsutvecklingsinsatser utifrån den individuella situationen som företaget befinner sig i.

Projekttid

September 2009 – september 2010.

Projektledning

SVID

Projektägare

HIT Halland

Finansiärer

Region Halland och Leader Landsbygd Halland, ett program inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.