Norrbottniska turistföretagare med egna anläggningar bjöds in till utvecklingsprogrammet ”Turistanläggningars form och funktion”.

Våren 2006 avslutades första omgången av utvecklingsprogrammet ”Turistanläggningars form och funktion”. Länets turistföretagare med egna anläggningar bjöds in till utvecklingsprogrammet ”Turistanläggningars form och funktion”.

De fick lära sig att använda arkitektur och design som redskap för ökad konkurrenskraft. Ett medvetet val av anläggningarnas form och funktion stärker företagets varumärke och blir ett viktigt redskap i kommunikationen med kunderna.

Under perioden november 2006 till juni 2007 genomförs 8 seminarier à två halvdagar inkl övernattning.

Ett axplock ur innehållet

  • Anläggningens form ur ett helhetsperspektiv
  • Design och miljö
  • Komforten på anläggningen
  • Orientering av produktutbudet på anläggningen
  • Marknadsföring och profilering
  • Tre dagars inspirationsresa till norra Finland

När?

Projektet pågick från augusti 2006 till augusti 2007.

Detta var den andra omgången av projetet. Projektet genomfördes även under perioden mars 2005 – februari 2006 med 8 seminarier à två halvdagar inkl övernattning.

Finansiering

Projektet delfinansierades av EUs strukturfonder, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Längmanska företagarfonden.

Projektansvarig

Gry Holmgren Havskjold på Centek var projektansvarig.