Projektet Tillväxt genom design drevs i Norrbotten och Västerbotten.

Projektet Design Botnia fick sin fortsättning i projektet Tillväxt genom design. Projektet pågick till mitten av 2007. Syftet var att skapa en attitydförändring bland företag, offentlig verksamhet och besöksnäring i norra Sverige.

Projektet Tillväxt genom design arbetade med att underlätta kontakten mellan företag och designer, genom två parallella processer: öka företagens efterfrågan av design ge en designer möjlighet att träffa intresserade företag.

Projektets mål var att det skulle bildas nätverk med företag som arbetar strategiskt med design, och att det skulle etableras fler designföretag i Norrbotten och Västerbotten.

Tillväxt genom design drevs i Norrbotten och Västerbotten i samarbete med Centek och ALMI Företagspartner Västerbotten. Projektet drevs på uppdrag av SVID, och finansierades av EUs strukturfonder, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Västerbottens län och SVID.