SVID har sedan 2001 varit huvudman för Sommardesignkontor runt om i Sverige.

Samarbeten, utbyten och kunskapsöverföring för utvecklingen framåt. Företag, kommuner och organisationer behöver få insikt i vad designkompetens är och kan tillföra. Samtidigt behöver designstudenterna komma i kontakt med den verklighet de ska arbeta i, för att bli kunniga, kompetenta och medvetna framtida designer.

Med målet att öka insikten om design

Sommardesignkontoret innebar en möjlighet för samverkan mellan företag, organisationer och kommuner. På så sätt skapas bättre förutsättningar för kreativitet. Målet är att ge kvalificerad yrkespraktik till högskolestudenter, och att ge deltagande företag, kommuner och organisationer ökad insikt om designens bredd och betydelse som utvecklingsverktyg.

Under åren har ett antal Sommardesignkontor haft olikan teman, som till exempel Hälsa, Miljö, Design för alla och Byggsektorn.

Studenter med olika utbildningar

Ett Sommardesignkontor består av fyra till åtta studenter från olika högskolor och universitet, främst från Sverige. Ofta är det en kombination av studenter inom design, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur, ekonomi och olika ingenjörsutbildningar.

Det finns ett tydligt regionalt fokus och flertalet uppdragsgivare är lokala små och medelstora företag. Uppdragen kan vara kommuninriktade och till exempel handla om hur ortens attraktionskraft ska förstärkas. Målet är att skapa kreativa miljöer när olika kompetenser möts.

Varje kontor hade en lokal projektledare och en erfaren designer som handledare. Arbetet pågick under sju sommarveckor. Lönen var 23 000 kronor och gratis boende. Varje Sommardesignkontor avslutades med en öppen presentation dit näringslivet, allmänheten och pressen bjöds in.