Syftet med projektet var att förändra och förbättra arbetsmiljön och att skapa en mer jämställd arbetsplats. Projektet arbetade med arbetsplatserna på en förskola i Malmö och på Ängelholms sjukhus.

Projektet hade sin utgångspunkt i projektet Vardagens design.

Projektet drevs inom SVID Region Syd.

Om projektet Vardagens design

Vardagens Design design var ett projekt där design användes för att skapa nya sätt att arbeta och en förändrad arbetsmiljö.

Både företag och organisationer erbjöds möjlighet att prova på vad Vardagens Design kunde innebära för verksamheten.

I arbetet integrerades företagets utveckling och individernas välmående på ett sätt som utvecklade hela verksamheten. Företag och organisationer som tidigare deltagit i arbetet var bland annat Malmö Brandkår, Posten och SSAB. Vardagens Design var en vidareutveckling av SVID och LO:s projekt Anställda och företag i god form.