The Refugee Housing Project är ett projekt som drevs för att skapa bättre boende för de människor som förlorar sina hem i naturkatastrofer och konflikter.

Tillsammans med innovativa företag och organisationer utvecklar vi hem i platta paket som räddar liv och bidrar till en hållbar återuppbyggnad för samhällen som drabbas. Med lyhördhet för användarens behov och med hjälp av rationell design, produktion och logistik skapar vi prisvärda nödbostäder – på kort och lång sikt.

Designing a better home for refugee children

Varje år förlorar miljontals människor sina hem under naturkatastrofer och konflikter. Många av dessa söker sig till humanitära flyktingläger för tillgång till mat, skydd och rent vatten. Många blir kvar där länge, ibland i generationer – med små möjligheter att påverka sin egen situation och säkra tillvaron för familj och vänner. Nödbostaden blir ett hem.

Livslängden på dagens nödbostäder är kort i förhållande till inköpspris och allt arbete med tillverkning, logistik, montering och sophantering. De lösningar som skickas slits fort och skapar ringa långsiktigt värde. Livet blir inte heller lättare av att bostäderna ofta är anpassade för helt andra kulturer och levnadsförhållanden. Vi tror att anpassningsbara lösningar kan göra bättre hem som håller att bo i och som gör livet enklare.

Behovet av nödbostäder ökar för varje år – det innebär att vi antingen behöver mer pengar eller skapa mer värde för varje krona. Om varje bostad blir billigare så kan vi hjälpa fler. Det är en enkel ekvation.

Vi kopplar ihop användare med producenter och tillsammans tar vi fram bättre och billigare hem. Vi skapar mer värde per krona genom att räkna på hela livscykelkostnaden istället för att bara titta på inköpspriset och utveckla effektiva lösningar som ger pengar över till fler hem som räcker till fler människor.

Projektägare

Refugee Housing project drevs av Refugee Housing Unit RHU AB, som var ett helägt dotterbolag till SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign under åren 2012-2014.

Projektet drevs i partnerskap med: