Syftet med projektet var att ge företag kunskap om vad designkompetens kunde tillföra deras verksamhet och ge nya designföretag kontakter och uppdrag i regionen.

Omkring 450 företag bearbetades med telemarketing för att skapa intresse för design och erbjuda näringslivet designkompetens på prov under tre månader.

Under en veckas tid genomfördes även en workshop med temat Design för alla.

När?

Projektet genomfördes under 2007-2008.

Finansiärer

Huvudfinansiär var Regionförbundet Södra Småland.