Projektet var en förlängning av det nationella projektet under Desingsatsningen 2003-2003 ”Fordonsleverantörers konkurrenskraft”.

Syftet var att stärka designutvecklingen hos företag i regionen.