För att skapa en tydlig vision om hur Sveriges konkurrenskraft kan stärkas genom design och dess effekter på innovation ledde SVID processen People Powered Future. Arbetet baserades på de behov som kom fram i arbetet med Designagendan.

Syftet var att mobilisera kunskapsområdet design så att insatser och existerande och nya nätverk och aktiviteter stärker varandra och gemensamt når större effekt och spridning. Arbetet organiserades inom ramen för de olika insatsområdena:

 • Open School
 • Research Networks
 • Impact Labs
 • Innovation in Business
 • Innovation in Public Sector
 • Design and Policy
 • Design and Society

Projektet hade finansiering från Vinnova och syftade till att påbörja implementering av de förslag som togs fram i agendan ”Design för ökad konkurrenskraft”.

Behoven som lyftes fram i agendan är:

 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.
 • Utveckla metoder för att bättre kunna hantera framtida områdesöverskridande möjligheter.
 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Kunskapsutbyte inom designområdet.
 • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.
 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design som socio-materiellt utforskande och värde/meningsskapande
 • Skapa förutsättningar för design som metod att utforska framtidens möjligheter
 • Utveckla tvärkompetenser kopplade till designområdet.
 • Använda och tillgängliggöra redan finansierad och publicerad designforskning och designrelevant forskning

Styrgrupp

Styrgruppen för People Powered Future bestod av

 • Stefan Holmlid, Linköpings Universitet
 • Cristian Norlin, Ericsson
 • Susanna Winzenburg, BioInnovation
 • Tomas Edman, Landstinget i Värmland
 • Alex Liebert, Atlas Copco
 • Bosse Westerlund, Konstfack
 • Maria Hellström Reimer, Malmö Högskola och Designfakulteten
 • Christina Öhman, Interaktiva Institutet

Projekttid

Projektet pågick från den 15/2 2015 till och med den 31/12 2015.

Finansiär

People Powered Future finansierades av Vinnova.

Slutrapport