På uppdrag av Tillväxtverket hanterar Partnerskapet ett teknikstöd till underleverantörer, med inriktning på produktutveckling och design.

I Partnerskapet medverkade:

Projektet pågår till och med 2012.