Syftet var att inspirera till ökade satsningar inom området ”userdriven innovation and design” med hjälp av praktiska och lekfulla experiment och projekt i learning labs.

Learning labs, projektmöten och kommunikation

Projektet hade i huvudsak tre delar:

Learning labs

Företag och studenter genomförde gemensamma projekt liknande de som görs i Sommardesignkontoret.

Projektmöten/workshops

Genomfördes mellan learning labs för att byta erfarenheter och kompetens mellan partner och för att utveckla toolboxes alternativt träningsprogram för användning i akademi och näringsliv.

Kommunikation

Några seminarier kommer att genomfördes.
En webbplats, www.userinnovation.se, upprättades.
Möten genomfördes enligt efterfrågan.
Omvärldsbevakning genomfördes.

När?

Projektet pågick år 2007-2009.

Projektägare

Designstudio Värmland hade uppdraget som projektledare för projektet, på uppdrag av SVID.

Finansiär

NICe Nordic Innovation Center