Projektet fokuserade på områdena design management, strategisk profilstyrning, varumärkesvård och lean design.

Syftet var att de medverkande företagen ska stärka sin konkurrenskraft genom att alla bidrar till effektiv värdeskapande kommunikation för att förtydliga företagets värden och ambitioner. Den nya samstämmigheten skulle komma att gestaltas i produkter, tjänster, miljöer, grafisk kommunikation och beteenden.

Projektet grundades på Lean Design-analysen förstärkt med designinsatser, med syftet att hjälpa företag att kunna kommunicera sitt företag bättre. Projektet delades mellan uppdrag för designföretag och masterstudenter. Högskoleupdragen fokuserade på hybridinriktade mindre fretag.

För vem?

Leverantörer inom fordonsbranschen.

När?

Projekter pågick 2009-2010.

Finansiärer

  • Tillväxtverket
  • SVID