KREAST, Kreativitetsbefrämjande strukturerad arbetsmodell för konceptutveckling, berörde spänningen mellan de kreativa inslagen och de formellt styrda strukturerna vid formgivning och innovativ produktutveckling.

Målet var att skapa en gemensam integrerad arbetsmodell som omfattar arbetsmetoder, samarbetsformer och verktyg för konceptutveckling i industriföretag. Syftet var att bidra till kortare ledtider och minskade felkostnader inom produktutveckling med bibehållen eller förstärkt innovationskraft.

När?

Projektet pågick till och med sommaren 2008.

Projektägare

IVF var projektägare. Chalmers och SVID medverkade.

Finansiärer

Vinnova och näringslivet.