Projektet skulle skapa ett innovativt centrum för hållbar design. Projektet pågick från 2008 till och med 2010.

Syftet med projektet var att skapa ett innovativt centrum för hållbar design där olika kompetenser från företag skulle få möta regionala högskolor och universitet, flera världens främsta designuniversitet och tekniskt framstående högskolor och universitet.

Klimatet skulle präglas av ett tillåtande designdrivet innovationsklimat.

Projektet skulle initiera och utveckla ett utvecklingskluster med inriktning på hållbar designdriven innovationsprocess och arrangera en internationell konferens om hållbar design.

När?

Projekttiden sträckte sig från 2008 till och med 2010.

Var?

Projektet var regionalt, i Hällefors kommun i Värmland.

Projektägare

Hällefors kommun var projektägare.

Finansiering

Projektet finansieras med strukturfondsstöd/regionala fonden, Hällefors kommun, Regionförbunden Örebro och Värmland.