Innovationsguiden är en satsning av SKL på att skapa en skalbar stödmodell för användardriven innovation. SVID fick i uppdrag att genomföra projektet.

Kommuner, landsting och regioner får arbeta kring en utmaning de själva har identifierat. Syftet med projektet är att stötta SKL:s medlemmar i att ta sig an en utmaning med hjälp av modellen i Innovationsguiden, att hitta nya innovativa lösningar i kommuner, landsting och regioner och att samtidigt lära sig metodiken. 

Innovationsguiden ingick i projektet Användardriven innovation.

Projekttid

Projektet pågick 2016-2018. Efter projektets slut den 31/1 2018, övergick Innovationsguiden till SKL. 

Mer om Innovationsguiden

Läs mer om Innovationsguiden på www.innovationsguiden.se