Under år 2013 hade SVID i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om förutsättningarna för att utveckla Glasriket genom design. Vi reste rest runt i trakten och träffade kommunalpolitiker, invånare och studenter som alla bidrog med sina egna erfarenheter och tankar om Glasriket i går, i dag och i morgon.

Nedan finner du material som du kan ladda ned och sprida. Läs bland annat SVIDs rapport om behoven i Glasriket med rekommendationer och inspirationsmaterial.

Rapport – Design för nya lösningar i Glasriket

Här kan du läsa och ladda ner SVIDs rapport om kunskap, analys och rekommendationer för Glasrikets utveckling. 

Syftet med rapporten är att utgöra ett kunskapsunderlag och tjäna som inspiration för hur design kan användas i den regionala utvecklingen. Vår förhoppning är att rapporten skall inspirera Glasriket och andra regioner till nya arbetssätt med design som utgångspunkt.

Sommardesignkontoret Glasriket

Projektet för Sommardesignkontoret i Glasriket 2013 har bestått av flera olika uppdrag i de fyra kommunerna Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge som samlas under ett större, gemensamt, uppdrag – Destination Glasriket. 

Uppdragen har bland annat varit att utveckla en attraktiv utemiljö och mötesplatser kring glasbruken, formulera kommunidentitet och utveckla grönområden och infarter.