SVID har genomfört en förstudie för hur ett designcenter i Västerbotten skulle kunna vara till gagn för myndigheter, utbildningar, företag, finansiärer, organisationer med flera i länet.

Förstudien mynnade sedan ut i ett Mål 2-projekt med ALMI Företagsparnter Norr AB som huvudman.

Finansiärer av förstudien var bland annat Länsstyrelsen i Västerbottens län, landstinget i Västerbottens län och Umeå kommun.

Projektet Design Västerbotten, som handlar om att etablera ett regionalt designcenter för länet i anslutning till Designhögskolan i Umeå, drogs igång under våren 2008.