SVID ledde en förstudie som syftade till att identifiera metoder och undersöka initiativ för att utveckla förslag till hur man kan arbeta med designprocesser för en hållbar livsstil.

Målet med förstudien var att den skulle resultera i förslag till metoder för hur man systematiskt kan arbeta med design som en grund för att underlätta för människor att leva ett klimatsmart liv genom att utveckla produkter och tjänster som utgår från människors behov i bostadsområden.

Målgrupper

Designer, företag och samhällsplanerare i Västra Götalandsregionen.

Projekttid

Projektet pågår från den 10 april 2017 till och med den 30 oktober 2017.

Projektägare

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Projektpartner

  • Göteborgsregionens kommunalförbund
  • Business Region Gothenburg (via ADA)
  • Skaraborgs kommunalförbund
  • Johanneberg Science Park
  • Borås Science Park
  • Finansiär
  • Västra Götalandsregionen