Projektet skulle stärka turistanläggningar i Ljungby kommun genom kunskap om betydelsen av design.

Syftet var att ge 8-9 företag kunskap om betydelsen av design, färg, form, ljus, materialval, hållbar utveckling, kommunikation och profilering under åtta workshopar.

När?

Projektet pågår 2008-2009.

Finansiärer

Landsbygdsprogrammet och Regionförbundet Södra Småland