Designinsatser i företag för utveckling av produkter och tjänster till andra marknader.

Utmanande konceptuella projekt, såväl som strategiska som operativa designinsatser.

För vem?

Leverantörer inom fordonsbranschen.

När?

Projektet pågår 2010 -2012

Finansiärer

• Västra Götalandsregionen
• SVID