€Design (EuroDesign) – Value creation by design: Analysing and measuring design as a user-centered innovation tool and as an economic factor of production.

Projektets syfte var att öka förståelsen för design som en strategisk länk som kan brygga FoU-aktiviteter till marknadens nya behov.

Värdeskapande med design är av avgörande betydelse för den europeiska innovationsförmågan och den ekonomiska tillväxten. Därför är det viktigt att mäta effekten av design för att öka kunskapen om och användningen av design för att stärka globala konkurrenskraften.

2009 skapade EU-kommissionen, DG Enterprise, ett ”Staff Working Document” som lyfte frågan om designens betydelse i innovationsprocessen. Som en naturlig följd av detta bildades EDII, European Design Innovation Initiative. Ett Leadership Board bildades och sex EU-finansierade projekt startades. Ett av dessa är €Design där SVID är en av sex deltagande europeiska organisationer.

Projektet skulle definiera design och föreslå metoder för hur man kan mäta förekomsten och effekten av design i innovationsprocessen i europeiska företag.

Mål

Projektet genomförde åtta Work Packages:

 • WP1: Förberedelser och analys
 • WP2: Konceptuell och kvalitativ analys för att identifiera guidelines
 • WP3: Test av parametrar
 • WP4: Konceptuell och kvalitativ analys av ramverket
 • WP5: Formulera guidelines
 • WP6: Bibliografisk, konceptuell och kvalitativ analys
 • WP7: Aktiviteter för spridning av information
 • WP8: Koordination och ledning

SVID ansvarade för WP2 som löpte från den 1 juni 2012 till den 15 februari 2013. WP2 skulle föreslå tänkbara riktlinjer för mätning av hur design påverkar innovationsprocessen. Målet är att ökad kunskap på sikt ska generera avkastning i form av ökad innovation, konkurrensfördelar och tillväxt.

Projekttid

Projektet pågick den 1 april 2012 till och med den 30 juni 2014.

Målgrupper

EU-kommissionen, Community Innovation Survey (CIS) och företag.

Resultat

Läs mer om projektet och se resultaten

Medverkande organisationer

 • BCD, Barcelona Design Center (Spanien, koordinator)
 • Copenhagen Business School (Danmark)
 • Design Austria Knowledge Centre & Interest Organization (Österrike)
 • Hungarian Intellectual Property Office (Ungern)
 • SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign (Sverige)
 • The University of Cambridge / Design Management Group (Storbritannien)